Menu

اخبار شرکت ساماندهی

افشار خبرداد: همکاری شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه 4 در آخرین حلقه فرآبند سگ های بدون صاحب

افشار خبرداد: همکاری شرکت ساماندهی و شهرداری منطقه 4 در آخرین حلقه فرآبند سگ های بدون صاحب
ایجاد شده توسط : سمیرا ناصرنصیر در 07/08/2018 02:33:15 ب.ظ

افشار با بیان این که سگ های بدون صاحب پس از جمع آوری ، قرنطینه، نشانه گذاری و رها سازی به دلیل یافتن غذا  مجددا وارد فضای شهری خواهند شد، گفت:.  با همکاری منطقه 4 قطعه زمینی در شرقی ترین قسمت منطقه در اختیار سمن ها و حامیان محیط زیست قرار می گیرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع  و مشاغل شهر، افشار با اشاره به این  که شهرداری منطقه 4 قطعه زمینی خارج از محدوده ی شهری متناسب با فعالیت حامیان حیوانات و سمن های محیط زیست در خصوص غذارسانی به سگ های عقیم و رها شده در اختیار شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر قرار می دهد، تصریح کرد: این عمل اقدامی مناسب از سوی شهرداری تهران جهت جلوگیری از بازگشت وحوش به داخل محدوده های شهری ، ازیاد نسل و افزایش جمعیت سگ های پرسه زن می شود.
وی افزود: سگ هایی که در حاشیه شهر تهران وجود دارند اغلب به دلیل تهیه ی غذا به محیط شهری باز می گردند و حضور حامیان محیط زیست به صورت داوطلبانه و انجام عملیات غذا دهی به این حیوان از نکات مثبتی است که سبب جلوگیری از ورود آن ها به شهر خواهد شد

 

 


print