X
Home/معرفی شرکت/واحد های تابعه/مراکز خرید و فروش خودرو

مراکز خرید و فروش خودرو

مراکز خرید و فروش خودرو
نام مرکز آدرس تلفن ظرفیت پارکینگ فروش ظرفیت پارکینگ مراجعین
مرکز همگانی خرید و فروش خودرو چیتگر  کیلومتر 13 بزرگراه شهیدلشگری(جاده مخصوص کرج )
44905926 5000 2500
مرکز خرید و فروش شهید آیت ا... سعیدی
 منطقه 19 شهرداری تهران بزرگراه شهید آیت ا... سعیدی، پاسگاه نعمت آباد، خیابان پونه
5586053 2500 1000
مرکز همگانی خرید و فروش خودرو شهید دوران منطقه 13 شهرداری تهران بزرگراه شهید دوران بعد از جایگاهCNG جنب ایستگاه  پسماند شهرداری 33220795 1500 1000
مرکز خرید و فروش خودرو خاوران  کیلومتر 15 جاده خاوران ، داخل شهرک صنعتی خاوران  33282123 2000 1000


فعالیت مراکز در روز های جمعه  از ساعت 7 الی 18 بعد از ظهر می باشد