X
Home/معرفی شرکت/تاریخچه

تاریخچه

همزمان با پیدایش شهرسازی مدرن ، به منظور چاره جویی برای رفع چالشهای ناشی از توسعه شهری و توسعه صنایع و مشاغل شهری ، موضوع ساماندهی مشاغل در سال1369 در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. در مصوبه سال 1369 هیات وزیران 31 رسته شغلی از جمله تهیه کنندگان چرم ، روده پاک کنی ها، زهتابی ها،ریخته گری ها و آبکاریها و...مشمول انتقال به شهرک های صنعتی در اطراف تهران شدند و شهرداری نیز موظف به هدایت این مشاغل شد.براین اساس سازمانی به نام سازمان ساماندهی و انتقال صنایع مزاحم فعالیت خود را آغاز کرد تا محوریت این ماموریت را از طریق اجرای بند بیست ماده 55 قانون شهرداری ها، در شهرداری تهران داشته باشد.
در سال 1372 این سازمان به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تغییر نام یافت تا به منظور اعتلای کیفیت محیط زیست شهر و رفع سایر مزاحمتهای صنایع و مشاغل که در شهر فعالیت می کنند اقدام گسترده تری نماید و با توجه به چالشهای جدید و مهم دیگری که ناشی از فعالیت غیر اصولی ، مکانیابی و توسعه نامناسب بود، ساماندهی صنایع و به ویژه مشاغل رابا تحقیق و پژوهش در قالب نظارت بر ساخت مجتمع های صنفی و خدماتی بر عهده بگیرد.
از دیگر ماموریت هایی که پس ازتاسیس بر عهده این شرکت گذاشته شده است مدیریت و نظارت بر عرضه کیوسکهای گل و مطبوعات وجمع آوری دکه های قدیمی ،کنترل حیوانات شهری، مدیریت مراکز خرید و فروش خودرو، و مدیریت و راهبری جایگاههای عرضه سوخت گاز CNG می باشد .

DNNArticleList