Menu

گزارش های تصویری


بازدید میدانی مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از روند خدمت سانی شرکت ساماندهی ار مناطق زلزله زده کرمانشاه


مصاحبه مهندس اردوان پور محمدی ، مدیر کنترل و مبارزه با حیونات شهری در خصوص جمعیت موش های پایتخت


بازدید مهندس هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران  از روند خدمت رسانی شرکت ساماندهی در مناطق زلزله زده کرمانشاه


گزارش خبر گزاری صدا و سیما از روند انتقال و ساماندهی اوراقچیان میدان شوش