X
Home/معرفی شرکت/مدیر عامل/سخنی با شهروندان

Enter Title

سخنی با شهروندان

زندگی در شهرهای بزرگی همچون تهران،هم پیوندی زیادی با مشاغل و صنوف دارد. نیاز به کالا و خدمات در شهری مثل تهران برای خیل عظیم مردم ساکن ازیک سو ،تامین و ارسال کالا و خدمات برای سایر شهرهای کشور و صادرات از سوی دیگر ،تهران را به بزرگترین مرکز تجمع و استقرارصنوف و صنایع تبدیل کرده است.
واحد های صنفی از بدو ایجاد تا ادامه فعالیت و نیز تخریب و نوسازی و توسعه با مدیریت شهری ارتباط تنگاتنگی دارند. تخصیص اراضی و تعیین کاربری های تجاری، کارگاهی و صنعتی برای ایجاد واحدهای صنفی،صدور پروانه ساخت برای ساختمان واحدهای صنفی اعم از تک واحدی یا مجتمع و راسته های تجاری،صدور پایان کار تجاری،انواع عوارض نوسازی، کسب و پیشه ،مجوز نصب تابلوهای تجاری، پل های ورودی به واحد صنفی، مجوز بازسازی واحد صنفی،تامین زیر ساخت های مورد نیاز واحدهای صنفی مثل احداث خیابان، پیاده رو،نصب تابلوهای راهنمایی،محدودیت های ترافیکی،ایجاد فضای سبز،جمع آوری و انتقال زباله های واحدهای صنفی، ایمن سازی و رفع خطر و امداد و نجات، ایجاد مجتمع های صنفی در حاشیه و خارج از شهر برای ادامه فعالیت بهتر واحدهای صنفی، نمونه های روابط متقابل اصناف و شهرداری است.
به این منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و آموزش صاحبان، بهره برداران و کارکنان واحدهای صنفی در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. شرکت ساماندهی بعنوان نماینده شهرداری در تعامل با اصناف با تهیه و ارایه برنامه های آموزشی در این راه تلاش می کند. بدیهی است به دلیل اهیمت موضوع همکاری و مشارکت اصناف با مدیریت شهری از نظر کاهش هزینه های طرفین، بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان و کسب کار صنوف، برنامه گسترده ای در دست اقدام است.
این برنامه از طریق اجرای طرح دانش افزایی مدیران نظام صنفی در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و نیز با تدریس مطالب به متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب آغاز شده است. پس از اجرای چند دوره این طرح با کسب نظر از مخاطبان محترم در اصناف و متولیان مدیریت شهری مجموعه کاملتر خواهد شد.حمید رضا تحصیلی
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر