Menu

مدیران سابق

Text/HTML

محمد رئوف سلطانی
تاریخ شروع دوره مدیریت: فروردین 1369
تاریخ پایان دوره مدیریت: مهر 1371

Text/HTML

مسعود خلیلی
تاریخ شروع دوره مدیریت:  اردیبهشت 1379
تاریخ پایان دوره مدیریت:خرداد 1380

Text/HTML

مجتبی توسلی
تاریخ شروع دوره مدیریت: اردیبهشت 1382
تاریخ پایان دوره مدیریت:مهر 1382

Text/HTML

محمود نصری
تاریخ شروع دوره مدیریت: مهر 1385
تاریخ پایان دوره مدیریت:اردیبهشت 1387

Text/HTML

رضا قدیمی
تاریخ شروع دوره مدیریت: اردیبهشت 1391
تاریخ پایان دوره مدیریت:شهریور 1395

Text/HTML

مصطفی نصر
تاریخ شروع دوره مدیریت: مهر 1371
تاریخ پایان دوره مدیریت:مهر 1375

Text/HTML

ستار سیفی
تاریخ شروع دوره مدیریت:  خرداد 1380
تاریخ پایان دوره مدیریت:اردیبهشت 1381

Text/HTML

محمد تقوی
تاریخ شروع دوره مدیریت: مهر 1382
تاریخ پایان دوره مدیریت:اردیبهشت 1384

Text/HTML

حسن امر الهی
تاریخ شروع دوره مدیریت: اردیبهشت 1387
تاریخ پایان دوره مدیریت:آبان 1388

Text/HTML

کامران زنگیشه
تاریخ شروع دوره مدیریت: شهریور 1395
تاریخ پایان دوره مدیریت:اسفند 1396

Text/HTML

محمد تقوی
تاریخ شروع دوره مدیریت: آبان 1375
تاریخ پایان دوره مدیریت: اردیبهشت 1379

Text/HTML

سعید ابوالحسنی
تاریخ شروع دوره مدیریت:  اردیبهشت 1381
تاریخ پایان دوره مدیریت:اردیبهشت 1382

Text/HTML

علی کفائی محمد نژاد
تاریخ شروع دوره مدیریت: اردیبهشت 1384
تاریخ پایان دوره مدیریت:مهر 1385

Text/HTML

کمال علیپور
تاریخ شروع دوره مدیریت: آبان 1388
تاریخ پایان دوره مدیریت:اردیبهشت 1391