X

اخبار شرکت

خدمات

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
فرم گزارش اموال دراختیار پرسنل
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی
 تاریخ گزارش  ردیف                    نام اموال                             
شماره پلاک اموال
واحد مشغول به کار              
                    ساختمان محل استقرار(ساختمان و طبقه)
         
         
         
         
         
         
         


همکاران محترم ، توجه داشته باشند که مسئولیت کلیه اموال ذکر شده فوق به عهده ایشان بوده و هرگونه جابجایی و تحویل اموال به سایر همکاران با تایید معاونت مالی و اداری امکان پذیر می باشد.

نقشه

Text/HTML