Menu

Live Tabs

ماموریت ها
مدیریت کنترل حیوانات شهری
امروزه تأمین سلامتی، ایجاد شرایط اجتماعی و زیست محیطی برای جلوگیری از ابتلای مردم به بیماری و ارتقای بهداشت عمومی شهروندان از اهداف اساسی مدیریت شهری قلمداد می شود
مدیریت جایگاه های سوخت CNG
شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر به نمایندگی از شهرداری محترم تهران نسبت به تحویل 40 جایگاه CNG (باستناد نامه شماره 8654885/8610 ) در اسفند ماه سال 1388 اقدام نموده است
مراکز خرید و فروش خودرو
ارتباطات اجتماعي و افزايش حجم تردد گسترش مسافرت هاي درون و برون شهري باعث شده است كه اتومبيل در زندگي روزمره و سهولت استفاده از اين ابزار موجب همگاني شدن آن شده است