اخبار و رویدادها

آرشیو

معرفی مدیر عامل

ماموریت ها
مدیریت کنترل حیوانات شهری
امروزه تأمین سلامتی، ایجاد شرایط اجتماعی و زیست محیطی برای جلوگیری از ابتلای مردم به بیماری و ارتقای بهداشت عمومی شهروندان از اهداف اساسی مدیریت شهری قلمداد می شود
مدیریت جایگاه های سوخت CNG
شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر به نمایندگی از شهرداری محترم تهران نسبت به تحویل 40 جایگاه CNG (باستناد نامه شماره 8654885/8610 ) در اسفند ماه سال 1388 اقدام نموده است
مدیریت بند 20
به طور کلی فعالیتهای هماهنگی و امور مناطق شامل سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد ادارات ساماندهی مناطق 22 گانه می باشد